fbpx
Skip links

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ไม่เพียงแต่เป็นความจำเป็นตามกฎหมาย  แต่ยังเป็นการลงทุนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ รวมถึงความเสียหายที่ก่อให้เกิดผลกระทบแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอดจนบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์ด้วย โดยบริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดความเสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณและรถของคุณจะได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงและการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ประกันภัย ด๊อกเตอร์มันนี่

มี 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า ประกัน พรบ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.. 2535) เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น 

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ทำประกันภัยรถยนต์ และบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ตามความพึงพอใจของผู้ทำประกันภัย ซึ่งผู้ทำประกันภัยรถยนต์จะทำด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งเป็น 5 ประเภท และแบ่งการคุ้มครอง ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัยรถยนต์จากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเมื่อผู้ขับรถที่ทำประกันภัยรถยนต์เป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัยรถยนต์จากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถที่ทำประกันภัยรถยนต์เป็นฝ่ายผิด

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ ไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเมื่อผู้ขับรถที่ทำประกันภัยรถยนต์เป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

คุ้มครองความเสียหายเฉพาะทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถที่ทำประกันภัยเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัยรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถที่ทำประกันภัยรถยนต์เป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยรถยนต์หมดอายุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมใช้ประกันภัยรถยนต์ได้หรือไม่ ?

          เมื่อประกันภัยรถยนต์ขาด หรือหมดอายุ เกิดอุบัติเหตุแล้วจะ ไม่สามารถเคลมใช้ประกันภัยรถยนต์ได้ ดังนั้นอย่าปล่อยให้ประกันภัยรถยนต์ขาด เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน เราไม่สามารถที่จะทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แต่เราสามารถป้องกันได้ ซึ่งรถยนต์ทุกคัน ต้องมีทั้งประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภาคความสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์เหล่านี้จะต้องต่ออายุ ทุกปี เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองแบบต่อเนื่อง

          ดังนั้น การต่อประกันการล่วงหน้า ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถทำได้ โดยการต่อประกันล่วงหน้า ไม่มีกำหนดว่า ต้องกี่เดือน สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 วัน ก่อนที่ประกันจะหมดอายุ

ประกันภัยรถยนต์หมดอายุควรทำอย่างไร?

          คุณควรคำนึงนึกถึงความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และทำให้เกิดความสูญเสีย ที่เราอาจคาดไม่ถึง ซึ่งการทำประกันรถยนต์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ เพราะสามารถต่อประกันแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถต่อได้ มีให้เลือกหลากหลายบริษัท อีกทั้งยังสะดวก และรวดเร็วในการทำรายการ

ขั้นตอนการสมัคร

เช็กราคาผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางแอป DRM – Simplify Financial

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับรถของท่าน

เปรียบเทียบราคาและเลือกแผนประกัน

จากนั้นระบบจะเสนอแผนให้เลือกหลากลาย ให้คุณเลือกแผนที่คุณพอใจตามงบประมาณที่คุณต้องการ

ชำระเงินและรอรับกรรมธรรม์

เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อย สามารถเข้าไปรับกรมธรรม์เองที่สาขา หรือรอรับกรมธรรม์ของคุณในรูปแบบ PDF ผ่านทาง E-mail  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ระยะเวลาจัดส่งกรมธรรม์ตัวจริงภายใน 30 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารรายการจดทะเบียนรถ

ภาพถ่ายรถยนต์

บัตรประชาชน

ด๊อกเตอร์ มันนี่ อินชัวร์!
ชัวร์ทุกเรื่องประกัน

เปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันภัยออนไลน์เลย!

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag