fbpx
Skip links

เปิดเทอมว้าวุ่น หมุนเงินไม่ทันทำอย่างไรดี ?

เปิดเทอมว้าวุ่น หมุนเงินไม่ทันทำอย่างไรดี ?

ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ เปิดเทอมว้าวุ่นหมุนเงินไม่ทัน ทำอย่างไรดี?

          ช่วงเวลาแห่งการเปิดเทอมมักนำความว้าวุ่นมาสู่ผู้ปกครองไม่น้อย เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับผู้ปกครองหลายๆ ครอบครัว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องเตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม, อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ, หนังสือ, และอื่นๆ ในบทความนี้จะช่วยแนะนำให้เตรียมความพร้อมและวางแผนการเงินสำหรับเปิดเทอมอย่างสบายใจมากขึ้น

ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ เปิดเทอมว้าวุ่นหมุนเงินไม่ทัน ทำอย่างไรดี?

การเตรียมความพร้อมของพ่อแม่

          ผู้ปกครองควรเริ่มวางแผนและออมเงินล่วงหน้า กำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละรายการค่าใช้จ่าย ทำการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้ออุปกรณ์การเรียนเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ ที่เพื่อหาราคาที่ดีที่สุด หรือตรวจสอบอุปกรณ์เรียนหรือชุดนักเรียนเก่าว่ายังสามารถใช้ได้หรือไม่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ เปิดเทอมว้าวุ่นหมุนเงินไม่ทัน ทำอย่างไรดี?

ประเมินค่าใช้จ่ายที่จำเป็น​​

          การเข้าใจค่าใช้จ่ายที่แน่นอนจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอมช่วยให้ผู้ปกครองสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายหลัก​

  • ค่าเทอม: เป็นส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่าย ควรตรวจสอบกับโรงเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม่
  • ชุดนักเรียน: ลูกๆ อาจเติบโตขึ้นทุกปี จำเป็นต้องซื้อชุดใหม่ที่พอดีกับตัว
  • อุปกรณ์การเรียน: รวมถึงหนังสือเรียน, ดินสอ, ยางลบ, และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในห้องเรียน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • ค่าวัสดุเสริมทักษะ: หากลูกเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เช่น ดนตรีหรือกีฬา อาจต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
  • ค่าอาหารและขนม: คิดค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันหรือขนมที่ลูกนำไปโรงเรียน
  • ค่าเดินทาง: ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไป-กลับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางส่วนตัวหรือค่ารถโรงเรียน
ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ เปิดเทอมว้าวุ่นหมุนเงินไม่ทัน ทำอย่างไรดี?

วางแผนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูก

          การวางแผนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูกเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรทางการเงินของครอบครัว เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือแนวทางในการจัดทำบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของลูก

การกำหนดงบประมาณ

          การประเมินค่าใช้จ่ายประจำ คำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าเครื่องแบบ, หนังสือเรียน, ค่าเล่าเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร, และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีการศึกษา และตั้งงบประมาณเป็นรายเดือนและรายปี โดยกำหนดวงเงินที่ควรใช้จ่ายในแต่ละเดือนและแต่ละปี ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการใช้จ่ายและวางแผนการออมหรือการลงทุนได้

การเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

          ผู้ปกครองควรมีการอัปเดตและปรับแผนทางการเงินเป็นประจำ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินและความต้องการของลูกอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา การทบทวนแผนสถานณ์การทุกๆ ปีช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและแก้ไขแผนการให้เข้ากับความต้องการใหม่ๆ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกอย่างละเอียดและรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเวลามาถึง

ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ เปิดเทอมว้าวุ่นหมุนเงินไม่ทัน ทำอย่างไรดี?

ตัวเลือกทางการเงินเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม

          ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเงินตึงตัว การหาแหล่งเงินทุนที่สะดวกและรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็น “ด๊อกเตอร์ มันนี่” บริการสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ปกครองให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ แค่ทำรายการง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนได้ที่ แอปด๊อกเตอร์ มันนี่ (DRM – Simplify Financia) โดยไม่ต้องมาสาขา อยู่ที่ไหนก็ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ด๊อกเตอร์ มันนี่ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน์

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag