fbpx
Skip links

คณะผู้บริหาร บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau)

คณะผู้บริหาร บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau)

ด๊อกเตอร์ มันนี่ ข่าวสาร คณะผู้บริหาร บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau)

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567   นำทีมโดย คุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคุณนันท์มนัส จันทราอุกฤษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) จากบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คุณวีระนงค์ ฉ่ำทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครดิตบูโร จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau)  ณ ศูนย์ประชุมสำนักงานใหญ่ ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

        คณะผู้บริหารของบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้กับ คุณวีระนงค์ ฉ่ำทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด การเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์การร่วมมือระหว่าง บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau)  ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการบริการทางการเงิน การแลกเปลี่ยนความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน

          การเข้าใจข้อมูลเครดิตและการจัดการข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสนใจ เพื่อเข้าใจความสำคัญของการจัดการข้อมูลเครดิตอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ความสำคัญของข้อมูลเครดิตบูโร” ซึ่งมีข้อมูลครอบคลุมเพื่อช่วยคุณสร้างข้อมูลเครดิตทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมได้ที่: ความสำคัญของข้อมูลเครดิตบูโร

ด๊อกเตอร์ มันนี่
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน์

เรื่องอื่นที่คุณอาจสนใจ

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag