fbpx
Skip links

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ?

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ?

ด๊อกเตอร์มันนี่ บทความ ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

       การทวงหนี้อย่างเป็นธรรมคือกระบวนการที่เจ้าหนี้ดำเนินการเพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดของภาระหนี้พร้อมข้อมูลสำคัญอื่น ๆ แก่ลูกหนี้ให้ครบถ้วน ดังนี้

  • ระยะเวลาค้างชำระ

      เจ้าหนี้ต้องแจ้งช่วงเวลาที่หนี้ค้างชำระอย่างชัดเจนเป็นช่วงระยะเวลาที่ตกลงกันว่าจะชำระหนี้ โดยต้องระบุวันที่เริ่มต้นค้างชำระและรวมถึงระยะเวลาที่ค้างชำระ เพื่อให้ลูกหนี้ทราบถึงความเร่งด่วนในการชำระหนี้ เป็นการย้ำเตือนถึงความจำเป็นในการดำเนินการชำระหนี้ และแจ้งวิธีการที่สามารถชำระหนี้ได้ เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร หรือผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) 

  • ค่าธรรมเนียมการทวงถาม

       หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากกระบวนการทวงถาม ควรแจ้งให้ลูกหนี้ทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมนั้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกหนี้

  • เบอร์ติดต่อการชำระหนี้

       ระบุข้อมูลติดต่อที่ชัดเจนของเจ้าหนี้หรือตัวแทนที่สามารถดำเนินการชำระหนี้ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมล เพื่อให้ลูกหนี้สามารถติดต่อเพื่อชำระหนี้หรือปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น

  • ช่องทางขอคำปรึกษา

       แนะนำช่องทางที่ลูกหนี้สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับหนี้สิน เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการจัดการกับหนี้สิน

  • สิทธิ/วิธีการ/ช่องทางร้องเรียน

        แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการร้องเรียนของลูกหนี้ วิธีการร้องเรียน และช่องทางที่สามารถใช้ร้องเรียน หากพบว่ามีการทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกหนี้รู้สิทธิและมีช่องทางในการปกป้องตัวเองจากการทวงหนี้ที่อาจไม่เป็นธรรม

หมายเหตุ และห้ามเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อน ยกเว้น ลูกหนี้ล้มละลายหรือติดต่อไม่ได้

#ResponsibleLending #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย 

ด๊อกเตอร์ มันนี่
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน์

เรื่องอื่นที่คุณอาจสนใจ

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag